REABILITARE INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI URBANĂ, ORAȘ DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Valoarea totală a proiectului este de 32.558.124,68 lei, din care 19.792.186,10 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 3.027.040,22 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 9.738.898,36 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului + valoarea neeligibilă aferentă proiectului.

UAT ORAȘUL DOLHASCA

Despre proiect

UAT ORAȘUL DOLHASCA implementează proiectul de investiție „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI URBANĂ, ORAȘ DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod SIMS  124692. Perioada de implementare a acestuia este de 71 luni, respectiv între data de 27.02.2018 și data de 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,  Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.


Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în orașul Dolhasca și în satele aparținătoare acestuia, în mod direct în satele Probota și Gulia.

Obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul de investiție dezvoltă o abordare integrată a problemelor sociale și urbane ale orașului, prin îmbunătățirea infrastructurii specifice de la nivelul localității. Astfel, se concretizează trei  obiective specifice în cadrul proiectului, două care vizează realizarea investițiilor prin prisma a două proiecte complementare (P1 și P2) și unul care asigură managementul adecvat implementării proiectului.

Obiectivul specific OS1: Realizarea investitiilor în infrastructuri sociale (activități specifice de tip A – Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative)

            Obiectivul specific poate fi atins prin implementarea a patru din cele cinci obiecte aparținând proiectului P1:

 • Centrul de tineret Probota;
 • Centrul social de zi pentru copii şi teren de sport Şcoala Gimnazială Gulia;
 • Locuinţe sociale P+2E Dolhasca;
 • Bazin de înot şi teren de sport Şcoala Primară Dolhasca.

 

Obiectivul specific OS2: Realizarea unor investitii care vizează îmbunătățirea spațiilor publice urbane (activități specifice de tip B – Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane)

            Obiectivul specific va fi atins prin implementarea proiectului P2 care presupune reabiltarea a cinci străzi urbane și două drumuri comunale, la care se adaugă al cincilea obiect din proiectul P1, „Amenajare parc Dolhasca”.

 

Obiectivul specific OS3: Implementarea proiectului în condiții de eficiență și siguranță prin asigurarea unui management adecvat și prestarea unor servicii de natură a asigura sustenabilitatea investiției.

 

Rezultatele așteptate:

 1. Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative
 • Clădiri cu funcții sociale/educaționale/culturale/recreative:
 • 1 centru de tineret construit
 • 1 centru social de zi și teren de sport construit
 • 1 bazin de înot și teren de sport construit
 • 1 clădire de locuințe sociale construită
 1. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane
 • Lungimea drumurilor publice construite/extinse/modernizate/reabilitate (km): 5,338 km
 • Suprafață spații verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 1.315 mp
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
N/A
Sari la conținut